Tempix

Funktion

Här kan du läsa mer om hur indikatorn fungerar, vad folk i branschen tycker om den samt hitta en butik nära dig där indikatorn finns applicerad på livsmedelsförpackningar.

etiketter_jamforelse

Så fungerar indikatorn

Tempix temperaturindikator avslöjar om en enskild förpackning hanterats i för höga temperaturer i något led mellan tillverkare och kund. När du ser det svarta strecket i Tempix indikator kan du vara säker på att varan har hållit rätt temperatur genom hela kylkedjan. Skulle varan under någon del av hanteringen ha varit utsatt för temperaturer över de rekommenderade försvinner strecket i det lilla fönstret. Dessutom blockeras streckkoden så att varan inte kan passera i kassan. Indikatorn blir alltså en garanti för rätt hanterad kylvara från producent till butikskassa. När varan scannats i kassan är det den enskilde konsumentens ansvar att hantera varan på rätt sätt.

Tempix temperaturindikator har även ett litet streck som anger om varan utsatts för alltför höga temperaturer under transporten. Det är alltså alltid tydligt var ansvaret ligger i kylkedjan från producent till konsument via leverantörer och butik.

Indikatorn är uppbyggd av en absorbent (thermopappersetikett) och en behållare/etikettslock med en aktivator. Alla komponenter är livsmedelsgodkända och miljöbelastningen är minimal. Temperaturområdet för indikatorn är mellan minus 30 till plus 30 grader och noggrannheten är 0,5°.

Utlåtanden

Indikatorn är uppskattad av såväl konsumenter som branschen. Nedan finns två utlåtanden från två branschaktörer. Vill ni höra vad andra säger? Kontakta VD Marko Arola så berättar han mer.

Per Unger

“Det jag främst uppskattar är enkelheten. När prislappen med indikatorn väl sitter på varan så behövs det ingen avancerad teknisk utrustning för att kontrollera att rätt temperatur hållits. Är något fel går det till och med att se blotta ögat.” Per Unger, chef för logistikdrift och lagerhantering på ICA AB.

Pia Wågberg

Tempix temperaturindikator har utvecklats bland annat i samarbete med INNVENTIA, som är en av världens ledande forsknings- och utvecklingsföretag inom papper, förpackningar och grafiska media.
– Ingen temperaturindikator på marknaden är så vackert enkel. Den har en mycket bra funktion och är dessutom begriplig, säger Pia Wågberg, som är ansvarig för divisionen Papper som informationsmedium.

INNVENTIA är en mycket tung instans inom området förpackningar och deras del i projektet har varit att utveckla vätska med passande temperaturintervall för temperaturindikatorn. De framhåller också det unika i att uppfinningen blockerar streckkoden om varan blir utsatt för en otillåten hög värme. Pia Wågberg förklarar:
– Temperaturindikatorn är kopplad till en befintlig funktion. Det innebär att kunden känner igen sig och att varan automatiskt inte går att läsa i kassan om den varit utsatt för en otillåten hög temperatur under ett visst definierat tidsintervall. Är streckkoden hel så är det också en garanti för att innehållet är så färskt som det står på datumstämpeln.

Pia Wågberg menar att temperaturindikatorn även kommer att välkomnas av marknaden som är satt under hård ekonomisk press. Hon säger:
– Utvecklingen går allt snabbare och det innebär en ökad risk för att det slarvas i olika led. Samtidigt ställs det allt högre krav på kvalité. Därför tror jag att seriösa handlare kommer att införa Tempix temperaturindikator för att visa att de månar om kunderna, att dessa ska kunna lita på att de köper bra produkter.

www.innventia.com